PLANTS DICTIONARY Day 4 Rose
« PLANTS DICTIONARY


Rosaceae/ Rose/ Róża


ból / pain

ukłucie złości / a twinge of anger

nie mogę sobie znaleźć miejsca / I can't find a place for myself


gdziekolwiek wyciągam rękę / wherever I stretch my hand

stawiam stopę / place a foot

kolce / thorns


operacja / surgery

trans-plantacja / trans-plantation

serca / of the heart


nie lubię róż / I don’t like roses


obudziłam się w nocy / I woke up in the night

ze wspomnieniem pnącego się po moim karku dotyku / 

with the memory of the touch creeping up my neck


oplatają mnie kolczaste ramiona strachu / surrounded by spiky arms of fear 


brakuje mi siły / I lack strength

by wbić łopatę w ziemię / to stick a shovel into the ground


za dużo agresji / too much aggression

lęk przed zniszczeniem / fear of destruction


rozdrapana ziemia / scratched earth

niczym blizna po operacji / like a scar after surgery


nieosłonięta / uncovered

bez opatrunku / without wound dressing

  czekam aż się zagoi / I'm waiting for it to heal
Written by Małgorzata Suś