PLANTS DICTIONARY Day 3 Water Lily
« PLANTS DICTIONARY


Nymphaea/ water lily/ lilia wodna


wołają mnie / they call me

lilia wodna / lily of water

      wodna lilia / water lily


ociekam deszczem / I'm dripping with rain

otulona ciepłem wody / wrapped with the warmth of water

skrzekiem żab / with frogs squawk


moje stopy zanurzone / my feet submerged

moje biodra / my hips

brzuch piersi / stomach     breasts

ramiona / shoulders


głowa unosi się na powierzchni / head floating on the surface

niczym niesiona na tacy / as carried on a tray

Judyty / of Judith

tańczącej Salome / dancing Salome


my / we one / them kobiety / women lilie / lilies   nimfy / nymphs

śpiewamy / we are singing drżymy / trembling spadają / falling krople / drops

deszczu / of rain krwi / of blood


z czerwieni mojego podbrzusza / from the crimson of my belly 

wyrasta biały kwiat / a white flower growsWritten by Małgorzata Suś

Nymphaea/ water lily/ lilia wodna


wołają mnie / they call me

lilia wodna / lily of water

      wodna lilia / water lily


ociekam deszczem / I'm dripping with rain

otulona ciepłem wody / wrapped with the warmth of water

skrzekiem żab / with frogs squawk


moje stopy zanurzone / my feet submerged

moje biodra / my hips

brzuch piersi / stomach     breasts

ramiona / shoulders


głowa unosi się na powierzchni / head floating on the surface

niczym niesiona na tacy / as carried on a tray

Judyty / of Judith

tańczącej Salome / dancing Salome


my / we one / them kobiety / women lilie / lilies   nimfy / nymphs

śpiewamy / we are singing drżymy / trembling spadają / falling krople / drops

deszczu / of rain krwi / of blood


z czerwieni mojego podbrzusza / from the crimson of my belly 

wyrasta biały kwiat / a white flower growsWritten by Małgorzata Suś