PLANTS DICTIONARY Day 2 Parsley
« PLANTS DICTIONARY


Petroselinum sativum or Petroselinum crispum (salsa/ parsley/ pietruszka)


narodziłam się z nasiona / I was born from a seed

niesiona ciepłym wiatrem / carried by a warm wind

    lub na dłoni człowieka / or on a palm of a humanmoje siostry / my sisters

równie delikatne jak ja / equally fragile as me

spod znaku Raka / under the sign of Cancer


dokąd się kieruję / where am I heading

tańcząc? / dancing?


nazywają mnie salsa / they call me salsa

rytm rozbrzmiewa w moim imieniu / the rhythm sounds in my name


roztańczona zieloność / dancing greenness

    delikatność / fragility

wzlot / rising


jestem szybka / I am quick zwinna / agile

giętka / pliable gibka / lithe


zmieniam kształt / I am changing shape

na początku wszyscy wyglądamy tak samo / at the beginning we all look the same


równie delikatni / equally delicate będący niewiadomą / being the unknown

Written by Małgorzata Suś