PLANTS DICTIONARY Day 6 Papirus
« PLANTS DICTIONARY

Cyperus papyrus, paper reed, Nile grass, papirus
dotyk skóry / touch of the skin

szelest papieru / rustle of paper


pamięć / memory

linie / lines znaki / signs wzory / patterns

formy abstrakcyjne / abstract forms

odzwierciedlenie człowieka / reflection of a human

portret zwierzęcia / portrait of an animal


smukłe liście / slender leaves

smukłe palce zieleni / slender fingers of green

papierowe ostrze zostawia szramę na policzku / the paper blade leaves a scar on the cheek


niesiemy historię / we carry history

rośliny / plants   zwierzęta / animals ludzie / people

zapisujemy znaki na ziemi / we write signs on the ground niebie / in the sky


zagubieni pośród informacji / lost in the midst of information

zapomnieliśmy / we forgot

co to znaczy / what does it mean

pisać / to write


Written by Małgorzata Suś