PLANTS DICTIONARY Day 10 Rosemary
« PLANTS DICTIONARY

Rosmarinus officinalis/ Salvia rosmarinus/ Rosemary/ Rozmaryn
o rozmarynie / oh rosemary

mój / mine


miękkimi palcami pieść / caress with your soft fingers

moją skórę / my skin


błękitno-fioletowe usta rozchylają się / blue-violet lips are spreading

i szepczą / and whispering


pójdę do / I’ll go to 

wtulę się / I will cuddle

w pnące się nad ziemią łodygi / into stems climbing above the ground


zapuszczę korzenie / I will set down roots

w sypkim piasku / in loose sand

suchej ziemi / dry soil

rozwijaj się / unfold


jednym szybkim pociągnięciem / in one quick stroke

obrywam pachnące liście / I tear off fragrant leaves


pochylam głowę / I bow my head

dotykam włosami / I touch with my hair


wdycham zapach / I inhale the scent wieczności / of eternity     wojny i pokoju / of war and peace

Written by Małgorzata Suś